50% complete
We hate SPAM too and promise to keep your email address safe.

All-in-one työkalu asiantuntijan tehtävähallintaan

Tarjoamme ketterän alustan asiantuntijatyön hallintaan. Mistä haluat lisätietoja?

Tehtävät

Työt järjestykseen pilkkomalla asiat selkeisiin paloihin.

Lue lisää 

Työrakenne

Ryhmittele tehtäviä loogisiksi kokonaisuuksiksi.

Lue lisää 

Minä | Projekti | Tiimi

Hahmota työkuormasi kaikista eri näkökulmista.

Lue lisää 

Laajennukset

Ota kaikki tehot irti Worklist-käytöstä.

Lue lisää 

Selkeät työlistat

Työlistojen avulla hahmotat hetkessä miten työ etenee, mitä on tehty ja mitä ei. Työlista on kasa tehtäviä, jotka liittyvät toisiinsa. Listasta näet tehtävän statuksen, vastuuhenkilön ja määräpäivän - yksityiskohdat aukeavat viereen tehtävää klikattaessa.

Työlistojen avulla laajan projektin voi jakaa hallittaviin paloihin. Tarvittaessa voit lisäksi delegoida vastuita ja määritellä budjetteja ja aikatauluja myös työlistatasolla.

Tehtävien hallinta

Työlistat koostuvat tehtävistä, joiden ympärillä tiimisi voi työskennellä. Worklistin avulla kaikki tehtävään liittyvä sisältö löytyy yhdestä paikasta: status, työaikalogi, aikataulu, keskustelut, tiedostot...

Tarvittaessa voit rakentaa hierarkiaa tehtävien välille, pilkkomalla tehtävän alitehtäviksi. Alitehtävillä voi olla kaikki sama sisältö kuin päätehtävällä. Työlista kuvaa, mitkä tehtävät kuuluvat toisen alle.

Sopiva rakenne

Voit jakaa projektisi tai tiimisi työskentelyn juuri sellaisiin palasiin, kuin haluat. Jaottele eri teemat eri työlistoihin, tai luo kansioiden avulla monen tason rakenne, jonka avulla jaa vastuita ja hallitset sisältöjä tehokkaasti.

Harkitun rakenteen luominen auttaa sinua jakamaan vastuita ja tekee muiden osallistumisesta työhön helpompaa, kun he ymmärtävät selvästi miten kokonaisuus rakentuu ja missä osassa he osallistuvat.

Sopeutuu käyttäjälle

Kukaan ei tee ihmeitä yksin. Yhteistyötä tarvitaan, mutta eri tasoisilla osallistujilla on erilaisia tarpeita. Joku haluaa hallita kokonaisuutta, toinen nähdä vain omat palansa ja yksi päästä mahdollisimman vähällä.

Worklist sopeutuu hyvin eri käyttäjille. Ydintiimi voi nähdä kaiken, pienemmässä roolissa oleva osallistuja voi seurata Minun työni -listaa ja pari tehtävää hoitava spesialisti voi seurata kalenteriaan.

Viestintä

Kaikenlainen työ vaatii keskustelua - tiedottamista asiakkaalle, palautteen kysymistä muilta, ja niin edelleen. Worklist auttaa viestimään nopein chat-keskusteluin tai sähköpostein, jotka säilyttävät asiayhteyden oikeaan projektiin, työlistaan tai tehtävään ja notifioivat oikeita ihmisiä.

Voit joko kirjoittaa kommentin ja valita käyttäjät, jotka saavat välittömästi notifikaation viestistäsi. Uudet viestit näkyvät jokaiselle käyttäjälle myös henkilökohtaisessa Viestit-näkymässä.

Kanban-näkymä

Joku on aina vastuussa kokonaisuudesta. Esimerkiksi projektipäällikkö voi hyötyä suuresti siitä, että eri näkymien avulla Worklistissä pystyy katselemaan tehtäviä eri näkökulmista.

Kanban-näkymä auttaa näkemään kokonaisuuden jaottelemalla tehtävä vaiheittain.

Gantt-näkymä

Joissain projekteissa sisäinen resursointi omien tekijöiden kesken on avainroolissa.

Gantt-näkymässä tehtävät näytetään selkeällä aikajanalla. Ne voidaan ryhmittää yhteen joko käyttäjien näkökulmasta tai kuvata tehtävien toteutusjärjestyksessä.

Budjetti-näkymä

Projektityön on pysyttävä katteellisena, eikö vaan? Esimerkiksi asiakasprojektit voivat hyötyä tarkasta työtuntien seuraamisesta.

Budjettinäkymä seuraa työtuntien kehitystä verrattuna asetettuun tuntibudjettin.