Ketteryyttä ja seurattavuutta

johtamistiimin projekteihin

Seuraa johdon prioriteetteja, tee johdon projektien etenemisestä näkyvää ja tuo samaan paikkaan halutessasi myös kokous- ja päätöksentekotyötä.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Johdolle suunniteltua työnhallintaa

Kiireiden keskellä johdon voi olla vaikeaa jatkuvasti pystyä istumaan saman pöydän ääreen. Worklist auttaa tekemään vastuunjaon selväksi, projektien tilat näkyväksi ja työstämään johdon tärkeitä teemoja, olittepa missä päin maailmaa tahansa.

Vastuut & läpinäkyvyys

Tee johdon työskentelystä tuottavampaa listaamalla työstettävät teemat ja vastuu yksiselitteisesti.

Tilannekuva johdon asioihin

Keräämällä johdon projektit ja työteemat yhteen paikkaan jokainen jäsen saa helposti tilannekuvan siitä, missä mennään.

Enemmän tuloksia

Worklistin avulla suunnittelette paremmin ja tarvitsette vähemmän kokouksia, kun toimitte hyvin yhteen paikasta riippumatta.

Tärkeitä työn hallinnan toimintoja
organisaation johdolle

Johdon työtila voidaan jaotella osiin esimerkiksi tärkeiden teemojen (talous, strategia, jne.) mukaisesti.

Säästytte eri systeemien välillä hyppelyltä, kun yhdistätte johdon tärkeät keskustelut, kokousmateriaalit sekä tiedostot turvallisesti samaan työtilaan.

Työlista on jaettu, tärkeysjärjestyksessä oleva lista tehtävistä, josta jokainen osallistuja näkee, mitä on tehty.

Kaikki työhön liittyvä tietosisältö, kuten keskustelut, tiedostot ja vastuunjako, löytyvät jokaisen tehtävän alta.

Visualisti tykkää kokonaisuuden näkemisestä Kanban-taulussa, tarkempi aikataulutus voi vaatia Gantt-kaaviota. Voitte valita käyttöön teidän työhönne sopivat työnäkymät.

Kun johdon henkilöt haluavat seurata tai osallistua projekteihin tai muiden tiimien töihin, Saapuneet-näkymästä he näkevät uusimmat tapahtumat kaikissa seuraamissaan tehtävissä.

Johtavan tiimin työ on vaativaa, mutta johtajatkin voivat hyötyä tietyistä rakenteista. Kun johdon päätöksenteko- ja kokoustyötä saadaan tuotua muun organisaation projekti- ja juoksevan työn kanssa samaan paikkaan, johdolla on parempaa tietoa käytössä.
Aleksi Pulkkanen
Co-Founder & COO, Agendium Ltd

Resursseja johtajille

Nykyajan työelämä vaatii jatkuvaa organisaation toimintatapojen ja oman osaamisen kehittämistä. Haluamme tarjota sinulle ajatuksia työn hallinnan digiteemoista näiden sisältöjen kautta. Worklistiin voit tutustua tarkemmin blogista ja e-kirjoistamme voit saada inspiraatiota omien työtapojenne kehittämiseen.

Lue blogia