Uudet tietosuojavaatimukset

haltuun ammattimaisesti

EU:n uusi tietosuoja-asetus on jo voimassa ja siirtymäaika loppuu 05/2018. Työkalumme auttaa kartoittamaan nykytilan, luomaan ylläpidettävän tietosuojamallin ja osoittamaan määräysten mukaisuuden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Luo ylläpidettävä toimintamalli tietosuojatason varmistamiseksi

Uusi tietosuoja-asetus edellyttää yrityksen pystyvän osoittamaan, että toiminta on vaatimusten mukaista. Worklist auttaa sinua luomaan uskottavan ja ylläpidettävän toimintamallin, joka kertoo sekä asiakkaille että viranomaisille, että tiedot ovat turvassa.

Kartoita nykytila

Olemme koonneet asetuksen tärkeimmät kohdat selkeiksi työlistoiksi, joiden avulla muodostat kuvan tietosuojan nykytilasta.

Listaa parannukset

Voit listata teemoittain tarvittavat kehitystehtävät, joille voidaan luoda myös toteutussuunnitelma.

Koordinoi ylläpitävä työ

Tietosuojan hallinta vaatii ylläpitoa ja useiden ihmisten yhteistyötä, jonka teet näkyväksi työkalumme avulla.

Nämä toiminnot auttavat vastaamaan GDPR-vaatimuksiin

Olemme jäsennelleet oleellisimmat GDPR-vaatimukset selkeiksi listoiksi, jotta voit selvittää kuilun nykytilan ja vaatimusten välillä.

Olemme jäsennelleet työskentelyn nykytilan selvittämiseen, GDPR-kuilun selvittämiseen, parannusten priorisointiin ja ylläpidettävän toimintamallin luontiin.

Parannukset, jotka vaaditaan GDPR-tason saavuttamiseksi, voidaan purkaa selkeiksi työlistoiksi, pistää järjestykseen tärkeyden mukaan ja vastuuttaa oikeille ihmisille.

Worklistin ylätasolta voit seurata GDPR-prosessin eri askeleiden etenemistä - nykytilan selvittämisestä jatkuvan ylläpitomallin luomiseen.

Jotta voitte luoda jatkuvan ja ylläpidettävän mallin tietosuojan hallintaan, voitte asettaa halutut tarkistustehtävät pomppaamaan esille halutuin väliajoin.

Minun työni -näkymien avulla jokainen GDPR-prosessiin osallistuva näkee selvästi, mitkä asiat ovat hänen vastuullaan ja milloin ne ovat erääntymässä.

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä, kilpailukykyä ja talouskasvua.
Reijo Aarnio 
Tietosuojavaltuutettu, (www.tietosuoja.fi)

Resursseja uudistuvaan tietosuojaan

Tärkeiden asioiden hallinta vaatii uskottavaa toimintamallia ja fiksuja työkaluja. Yksityisyys on jatkuvasti kuluttajilla ja yritysasiakkailla korostuva teema. Tee tietosuojan hallinnasta vahvuus ja osoita hyvällä dokumentoinnilla ja uskottavalla prosessilla sekä asiakkaalle että viranomaisille, että tiedot ovat turvassa.

GDPR: 5 askeleella uudet tietosuojavaatimukset hallintaan

Ilmainen TIETOPAKETTI
Miksi uusi tietosuoja-asetus on tehty? Mikä muuttuu? Näillä viidellä askeleella saatte tietosuojan hallintaan uskottavasti.

Lataa tietopaketti

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form