50% complete
We hate SPAM too and promise to keep your email address safe.

Työmallin avulla Worklist sopii teille

Worklist mukautuu erilaisen työn tarpeisiin. Luodaan teille sopiva työmalli, joka tuo työhönne tuottavuutta ja jatkuvuutta. Katso alta esimerkit ja tilaa omasi.

Mikä on Worklist-työmalli?

1. Laajennukset

Valitaan sopivat toiminnot päälle ja otetaan turhat pois tieltä.

2. Työrakenne

Luodaan selkeä rakenne, jota voi käyttää uudelleen ja uudelleen.

3. Työnkulku

Sopiva vaiheistus tehtävien käsittelyyn on tärkeä alkuun pääsemiselle.

4. Pohjasisältö

Luodaan tehtäväsisältö, joka varmistaa työn etenevän halutulla laadulla.

Rakennetaan se yhdessä 1h-workshopissa - ilmaiseksi.

Tapahtuman järjestämisen työmalli

Tapahtuman järjestäminen on hektinen projekti, jossa eri osa-alueet etenevät samanaikaisesti. Projektille on järkevää luoda selkeä toteutusaikataulu, joka rytmittää työt hyvin.

Tapahtumajärjestämisen ammattilaisella on lisäksi yleensä käynnissä useita samantyyppisiä projekteja kerralla. Tämän hallinnassa auttavat Worklistin sisältöpohjat sekä Minun työni -näkymät, joiden avulla toistuvaa työtä tehostetaan ja koko oman työkentän hahmottamisesta tehdään helpompaa.

Työmallin laajennukset

Gantt + aloituspäivät auttavat hahmottamaan projektiaikataulun sekä töiden etenemisjärjestyksen.

Saatavilla on myös Kanban-malli, joka korostaa enemmän kokonaistilannetta kuin aikataulua näyttäessään tehtävät visuaalisella kartalla.

Keskustelut + arkisto auttavat jakamaan tapahtumaan järjestämiseen liittyvää yleistä tietoa, kuten tilannepäivityksiä tai yleisiä materiaaleja, jotka halutaan nostaa esille tehtävien alta.

Nämä ovat hyödyllisiä etenkin pidemmissä tapahtumissa, jossa on laajempi tapahtumatiimi.

Muut tärkeät elementit markkinointityössä

Mallipohjat auttavat varmistamaan laatua ja tehostamaan toistuvien projektien läpivientiä.

Tee sopivat mallipohjat kerran omaan kirjastoonne - käytä yhä uudelleen ja hio jatkuvasti paremmaksi!

Tiimi- ja Minun työni -näkymät auttavat hahmottamaan oman porukkanne kuormitusta - etenkin jos väkenne on samanaikaisesti mukana useiden tapahtumien järjestämisessä.

Työmallin työnkulku

Tekemättä- tekemistä odottavat tehtävät.

Käynnissä- parhaillaan työstettävät tehtävät.

Odottaa tapahtumaa- tällä erää valmiit tehtävät, joista kuitenkin osa toteutuksesta viimeistellään vielä varsinaisen tapahtuman aikana.

Valmis- valmiit tehtävät.

Este- tehtävät, jotka eivät pääse etenemään. Nämä nostetaan selvästi esille.

Peruttu- tehtävät, joita ei syystä tai toisesta toteutetakaan. Näitä ei enää näytetä turhaan muun työn tiellä.

Työmallin rakenne ja sisältöpohja

Osa-aluekohtainen rakenne auttaa jakamaan tapahtuman järjestämisen loogisiin osiin ja vastuuttamaan oikean henkilön vastuun kustakin teemasta.

Tällainen työrakenne selkeyttää projektin etenemisseurantaa, kun valmistumisastetta voidaan tarkkailla projektitasolta teemoittain.

Mallisisältö auttaa päätyönään tapahtumia järjestäviä hiomaan työmalleja huippuunsa eri kokoisten ja mallisten tapahtumien suhteen.

Mallisisältö auttaa varmistamaan, että jokaisen tapahtuman yhteydessä käydään läpi toimintamalliin tiiviisti kuuluvat askeleet, ja tapahtuma järjestyy luvatulla laadulla.