50% complete
We hate SPAM too and promise to keep your email address safe.

Työmallin avulla Worklist sopii teille

Worklist mukautuu erilaisen työn tarpeisiin. Luodaan teille sopiva työmalli, joka tuo työhönne tuottavuutta ja jatkuvuutta. Katso alta esimerkit ja tilaa omasi.

Mikä on Worklist-työmalli?

1. Laajennukset

Valitaan sopivat toiminnot päälle ja otetaan turhat pois tieltä.

2. Työrakenne

Luodaan selkeä rakenne, jota voi käyttää uudelleen ja uudelleen.

3. Työnkulku

Sopiva vaiheistus tehtävien käsittelyyn on tärkeä alkuun pääsemiselle.

4. Pohjasisältö

Luodaan tehtäväsisältö, joka varmistaa työn etenevän halutulla laadulla.

Rakennetaan se yhdessä 1h-workshopissa - ilmaiseksi.

Johtoryhmän jatkuva työmalli

Johtoryhmän työskentelyssä vaaditaan rytmiä ja jatkuvuutta. Ryhmän pitää keskenään käsitellä tärkeitä asioita monista eri teemoista, priorisoida kehitystehtäviä ja käynnistää tarvittaessa isompia projekteja.

Johtoryhmän tehtävät voidaan jaotella osiin teemoittain (talous, myynti, henkilöstö, jne.) ja erilliset kuukausitarkistukset ottaa omaksi osiokseen. Näin on helppo hahmottaa, mitkä teemat ovat saaneet tarpeeksi huomiota ja mitkä kaipaisivat sitä enemmän. Myös joryn kokoukset voidaan dokumentoida samassa työtilassa.

Työmallin laajennukset

Kokoukset + keskustelut + arkisto ovat työtilalaajennuksia, jotka auttavat tuomaan muut joryn tärkeät tiedot samaan työtilaan tehtävien kanssa.

Kokoukset osiossa dokumentoidaan ja kutsutaan kokoukset, arkistossa jaetaan tiedostot ja keskustelut-osiossa käydään yksityistä viestintää.

Kanban-laajennuksen avulla johtoryhmä voi halutessaan tuoda visuaalisempaa otetta töidensä hallintaan ja nähdä tehtävänsä yksittäisellä taululla.

Muut tärkeät elementit markkinointityössä

Mallipohjat auttavat luomaan selkeän tehtävämallin esimerkiksi kuukausittaista joryn tarkistusta tai isompaa vuosittaista strategiaprojektia varten.

Oikeanlainen työrakenne auttaa jaottelemaan johtoryhmän työn loogisiin kokonaisuuksiin ja nimeämään oikeat vastuuhenkilöt omistajiksi kussakin teemassa.

Teemojen yleistilannetta on helppo seurata työtilan yhteenvetosivulta (ks. ensimmäinen kuva ylhäällä).

Työmallin työnkulku

Idea- hyvältä vaikuttavat idea, joiden toteuttamista ei kuitenkaan vielä ole harkittu sen tarkemmin.

Tarkennus- tehtävät, joiden tekemistä halutaan edistää, ja siksi sisällön tarkentaminen on annettu tehtäväksi jollekin joryn jäsenelle.

Jonossa- tarkennetut tehtävät, jotka odottavat toteutusvuoroaan.

Aktiivinen- tehtävät, joiden toteutus on nyt käynnissä.

Seurannassa- valmistuneet tehtävät, joiden tuottamia tuloksia seurataan tällä hetkellä aktiivisesti.

Arkistoitu- valmistuneet tehtävät, joiden tuloksista on tehty havainnot.

Este- tehtävät, jotka eivät pääse etenemään. Nämä nostetaan selvästi esille.

Hylätty- ideat, jotka ei sitten olleetkaan niin hyviä. Näitä ei enää näytetä turhaan muun työn tiellä.

Työmallin rakenne ja sisältöpohja

Teemoittainen rakenne auttaa jakamaan johtoryhmätyöskentelyn loogisiin osiin ja vastuuttamaan oikean henkilön vastuun kustakin teemasta.

Tällainen työrakenne antaa helpon tavan seurata johtoryhmän ajankäyttöä, kun jokainen tehtävä liittyy aina selkeästi johonkin teemaan.

Mallisisältö auttaa johtoryhmää tekemään vuosittaisia tai kuukausittaisia tarkistuksia, joissa halutaan järjestelmällisesti mennä tietyt vaiheet läpi.

Luo pohja kerran ja hio sitä paremmaksi, niin aina ei tarvitse lähteä nollista.