50% complete
We hate SPAM too and promise to keep your email address safe.

Työmallin avulla Worklist sopii teille

Worklist mukautuu erilaisen työn tarpeisiin. Luodaan teille sopiva työmalli, joka tuo työhönne tuottavuutta ja jatkuvuutta. Katso alta esimerkit ja tilaa omasi.

Mikä on Worklist-työmalli?

1. Laajennukset

Valitaan sopivat toiminnot päälle ja otetaan turhat pois tieltä.

2. Työrakenne

Luodaan selkeä rakenne, jota voi käyttää uudelleen ja uudelleen.

3. Työnkulku

Sopiva vaiheistus tehtävien käsittelyyn on tärkeä alkuun pääsemiselle.

4. Pohjasisältö

Luodaan tehtäväsisältö, joka varmistaa työn etenevän halutulla laadulla.

Rakennetaan se yhdessä 1h-workshopissa - ilmaiseksi.

Tuotelanseerauksen työmalli

Tuotelanseeraus on esimerkki projektista, joka vaatii saumatonta yhteispeliä monilta eri ammattilaisilta tarkkojen deadlinejen puitteissa. Työt on parasta jakaa omiin osasiin osa-alueittain, ja kokonaisuuden etenemisestä halutaan pysyä kokoajan hyvin kärryillä.

Tässä esimerkki tuotelanseerauksesta, jossa kokonaisuuden edistymistä seurataan Kanban-tauluilla. Jokaisella tehtävällä on yksi selkeä vastuuhenkilö ja määräpäivä, johon mennessä sen on oltava valmis.

Työmallin laajennukset

Kanban-näkymä auttaa näkemään kokonaisuuden jaottelemalla toteutusvaiheen mukaan.

Kanban-näkymän näkee joko koko lanseerausken tasolla tai osaprojektin tasolla.

Alitehtävät-laajennus auttaa jaottelemaan vastuita yksittäisten tehtävien sisällä, jotka vaativat monenlaista osaamista.

Lanseerauksessa ohjelmoijien osallistumista tarvitaan, joten tekniset alitehtävä kohdistetetaan heille. Minun työni -näkymästä ohjelmoija näkee oman kuormansa.

Muut tärkeät elementit markkinointityössä

Tiimi-näkymä auttaa hahmottamaan projektitiimin jäsenten kuormitusta. 

Jos joku kuormittuu selvästi muita enemmän, töitä huomataan jakaa muille osaajille.

Minun työni -näkymä auttaa etenkin pienessä roolissa useissa projekteissa olevien osallistumista. 

Omat työt näkee jaoteltuina joko viikoittain tai projekteittain.

Työmallin työnkulku

Yleiset- koko projektiin liittyvät tärkeät tehtävät / ohjeistukset.

Jonossa- tekemistä odottavat tehtävät.

Käynnissä- parhaillaan työstettävät tehtävät.

Valmiina lanseeraukseen- aktiiviset tehtävät, jotka odottavat muita.

Julkaistu- valmiiksi asti saatetut tehtävät, jotka tulee vielä erikseen julkaista lanseerauksen tapahtuessa.

Valmis- valmiiksi asti saatetut tehtävät, jotka eivät vaadi erillistä julkaisua.

Este- tehtävät, jotka eivät pääse etenemään. Nämä nostetaan selvästi esille.

Peruutettu- tehtävät, joita ei toteutetakaan. Näitä ei enää näytetä turhaan muun työn tiellä.

Työmallin rakenne ja sisältöpohja

Teemoittainen rakenne auttaa jakamaan projektin loogisiin osiin ja vastuuttamaan oikean henkilön vastuun kustakin teemasta.

Tällainen työrakenne selkeyttää projektin etenemisseurantaa, kun  valmistumisastetta voidaan tarkkailla projektitasolta teemoittain.

Mallisisältö auttaa yritystä varmistamaan, että jokaisessa lanseerauksessa käydään läpi toimintamalliin tiiviisti kuuluvat askeleet.

Ohjedokumentit, sisäiset koulutukset, viestintä ja markkinointi... Joka vaihe toistuu jokaisen lanseerauksen yhteydessä melko samanlaisena. Työmalli auttaa toistettavuutta ja varmistaa hyvän laadun.