50% complete
We hate SPAM too and promise to keep your email address safe.

Työmallin avulla Worklist sopii teille

Worklist mukautuu erilaisen työn tarpeisiin. Luodaan teille sopiva työmalli, joka tuo työhönne tuottavuutta ja jatkuvuutta. Katso alta esimerkit ja tilaa omasi.

Mikä on Worklist-työmalli?

1. Laajennukset

Valitaan sopivat toiminnot päälle ja otetaan turhat pois tieltä.

2. Työrakenne

Luodaan selkeä rakenne, jota voi käyttää uudelleen ja uudelleen.

3. Työnkulku

Sopiva vaiheistus tehtävien käsittelyyn on tärkeä alkuun pääsemiselle.

4. Pohjasisältö

Luodaan tehtäväsisältö, joka varmistaa työn etenevän halutulla laadulla.

Rakennetaan se yhdessä 1h-workshopissa - ilmaiseksi.

Verkkokauppaprojektin työmalli

Isomman projektin yhteydessä, joka tarvitsee tarkkaa ennakkosuunnittelua ja hinnoittelua esimerkiksi asiakkaalle, tarkka aikatauluttaminen ja budjetointi osaprojekteittain ovat tarpeen. 

Tässä esimerkki verkkokauppaprojektista, joka on jaoteltu osiin toteutusvaiheittain. Tehtäviä aikataulutetaan alku- ja loppupäivämäärien suhteen ja projektin kannattavuutta seurataan osaprojektikohtaisella ajankäytön seurannalla.

Työmallin laajennukset

Gantt-kaavio auttaa käsittämään projektin aikataulun tehtävien alkamis- ja päättymisajankohtien mukaan.

Työajan seuranta ja budjetti -laajennukset auttavat seuraamaan projektin kannattavuutta.

Työaikaa voidaan arvioida ja raportoida joko osaprojekti, päätehtävä tai tehtävätasolla.

Muut tärkeät elementit projektityössä

Tiimi-näkymä auttaa hahmottamaan projektitiimin jäsenten kuormitusta. 

Jos joku kuormittuu selvästi muita enemmän, töitä huomataan jakaa muille osaajille.

Minun työni -näkymä auttaa jokaista osallistujaa näkymään aina selkeästi omat vastuunsa. 

Omat työt näkee jaoteltuina joko viikoittain tai projekteittain.

Työmallin työnkulku

Odottaa- valmistelua odottavat tehtävät.

Jonossa- valmistellut, aikataulutetut ja tekemistä odottavat tehtävät.

Käynnissä- parhaillaan työstettävät tehtävät.

Tarkastuksessa- tehtävät, jotka odottavat projektipäällikön tarkistusta.

Valmis- valmiiksi asti saatetut tehtävät.

Este- tehtävät, jotka eivät pääse etenemään. Nämä nostetaan selvästi esille.

Peruutettu- tehtävät, joita ei toteutetakaan. Näitä ei enää näytetä turhaan muun työn tiellä.

Työmallin rakenne ja sisältöpohja

Vaiheittainen työrakenne toimii hyvin perinteisissä projekteissa, joilta vaaditaan tarkkaa suunnittelua ennakkoon.

Tällainen työrakenne selkeyttää myös projektitiimin työnjakoa, kun eri ihmiset osallistuvat eri työvaiheisiin.

Mallisisältö auttaa yritystä varmistamaan, että jokaisessa verkkokauppaprojektissa käydään läpi toimintamalliin tiiviisti kuuluvat askeleet.

Jokaiseen osaprojektiin syntyvät automaattisesti kriittiset tehtävät, jotka joka kerta toteutetaan, kun tätä työmallia käytetään.