50% complete
We hate SPAM too and promise to keep your email address safe.

Työmallin avulla Worklist sopii teille

Worklist mukautuu erilaisen työn tarpeisiin. Luodaan teille sopiva työmalli, joka tuo työhönne tuottavuutta ja jatkuvuutta. Katso alta esimerkit ja tilaa omasi.

Mikä on Worklist-työmalli?

1. Laajennukset

Valitaan sopivat toiminnot päälle ja otetaan turhat pois tieltä.

2. Työrakenne

Luodaan selkeä rakenne, jota voi käyttää uudelleen ja uudelleen.

3. Työnkulku

Sopiva vaiheistus tehtävien käsittelyyn on tärkeä alkuun pääsemiselle.

4. Pohjasisältö

Luodaan tehtäväsisältö, joka varmistaa työn etenevän halutulla laadulla.

Rakennetaan se yhdessä 1h-workshopissa - ilmaiseksi.

Perinteinen asiakasprojekti

prioriteetit
waterfall
budjetti
Gantt

Vaativatko projektinne tarkkaa suunnittelua ja tiukkaa budjetin seurantaa?

Ketterä markkinointiprojekti

agile
kanban
deadlinet
työkuorma

Ketterä tiimi voi organisoitua vastuiden, määräpäivien ja Kanban-taulujen avulla.

Tehokas johtoryhmätyö

kokonaiskuva
tehtävät
seuranta
päätökset

Tehokas johtoryhmätyö vaatii rytmiä, päätöksiä ja selkeää kehitystehtävien seurantaa.

Tapahtuman järjestäminen

aikataulu
tiedonjako
Gantt
budjetti

Tapahtumatyössä selkeä vastuunjako ja avoin aikataulu ovat avainasemassa.